หยก การเลือกหยกแท้ ปลอม

หยก

หยก เจ้าแห่งหิน อัญมณีแห่งโชคลาภ

สีของหยก

หยก (Jade) เป็นอัญมณีที่มีตำนานความเชื่อที่บรรพบุรุษคนรุ่นก่อนๆเล่าขานมานาน หยกเกิดจากหินแปรที่ทับถมกันเป็นเวลานาน ผสมกับแร่ธาตุบางอย่าง ทำให้เกิดเป็นหินที่มีสีสันสวยงาม เช่น สีเขียว สีขาว สีม่วง สีแดง/น้ำตาล เหลือง/น้ำผึ้ง ฟ้าแกมเขียว หยกสามสี( ขาว ม่วง เขียว / ม่วง เหลือง เขียว ) หยกสองสี(ขาว เขียว / ดำ เขียว / ขาว ม่วง ) ปัจจุบันสามารถแบ่งได้เป็น 2 ชนิดคือ หยกเจดไดต์ ( Jadeite ) และ หยกเนฟไฟรต์ ( Nephrite )

1. หยกเจดไดต์ ( Jadeite ) หรือ หยกพม่า เป็นหยกเนื้อแข็ง 7-8.5 ตามมาตรฐานสเกลของโมห์ มีแหล่งกำเนิดแถบมณฑลคะฉิ่น ประเทศพม่า มีบ้างในประเทศอื่นแต่ไม่มาก หยกเจดไดต์มีเนื้องามใสคล้ายแก้ว หายาก มีอยู่หลายสีขึ้นอยู่กับแร่ธาตุที่ผสมกันอยู่

2. หยกเนฟไฟรต์ ( Nephrite ) หรือหยกจีน เป็นหยกเนื้ออ่อน มีความแข็ง 5-6 ตามมาตรฐานของโมห์ มีความเหนียวมาก เหมาะกับการทำกำไลข้อมือ และแกะสลัก

หยกพม่า เจไดต์
หยกพม่า
หยกจีน เนฟไฟต์
หยกจีน

ตัวอย่างเครื่องประดับที่ทำจากหยก