หยก การเลือกหยกแท้ ปลอม

ความเชื่อเรื่องหยก

หยก กับความเชื่อของคนจีน

ความเชื่อของคนจีนกับหยก การที่ชาวจีนฝังหยกลงไปด้วยกันกับศพนี้ เนื่องจากเชื่อกันว่าหยกสามารถรักษาศพไม่ให้เน่าเปื่อยได้ ดังข่าวที่มีการขุดพบฉลองพระองค์หยกของพระจักรพรรดิในราชวงศ์ฮั่นตะวันตกเมื่อ 2,000 ปีก่อน ซึ่งเป็นหลักฐานยืนยันความเชื่อนี้ ส่วนประเพณีการทำศพนั้น ชาวจีนมักที่จะนำหยกที่แกะสลักเป็นรูปกลมแบนและมีรูตรงกลางซึ่งใช้แทนสัญลักษณ์ของ สวรรค์ที่เรียกว่า “ปิ” (Pi) มาวางไว้ทางด้านหลังศพ ส่วนบนท้องของศพนั้นจะวางหยกรูปสี่เหลี่ยมซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของโลก ที่เรียกว่า “จุง” (Tsung) โดยเชื่อว่าให้สวรรค์หนุนหลัง

หยกสีเขียว    เป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ร่ำรวย
หยกสีขาว    เป็นสัญลักษณ์ของความมีโชค
หยกสีม่วง    เป็นสัญลักษณ์ของชีวิตที่มีความสุขสมบูรณ์พร้อม
หยกสีอ่อน ๆ เนื้อแก้ว    เป็นสัญลักษณ์ของจิตใจที่สงบสุข

ส่วนความแข็งและหนาแน่นของหยก ที่ถือเป็นลักษณะเด่น เปรียบเหมือนความฉลาดและความกล้าหาญ ความลื่นเป็นมันของผิวหยก เปรียบความยุติธรรม การให้ความรู้สึกที่นุ่มนวล สื่อความหมายถึงความกตัญญู