เคล็ดลับบริหารความเครียดสำหรับเด็กมหาวิทยาลัย

ความเครียดที่พบได้ในเด็กมหาลัยส่วนมาก จะเป็นเรื่องของการจัดการกับเวลาในการทำสิ่งต่างๆ ระหว่างให้เสร็จลุล่วง ในวัยนี้จะเกิดความเครียดจากการที่คิดว่าตนเองไม่สามารถทำงานนั้นๆ ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ หรือรู้สึกว่าตนเองอยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้เกิดความกังวลใจและความกระวนกระวาย เกิดอารมณ์แปรปรวนจนเกิดอาการท้อถอยหมดกำลังใจในการเรียน

เคล็ดลับบริหารความเครียด
เคล็ดลับบริหารความเครียดสำหรับเด็กมหาวิทยาลัย

1.เคล็ดลับบริหารความเครียด – สังเกตที่มาของความเครียด
สังเกตว่าความเครียดของเราที่เกิดขึ้นนั้น เกิดจากการบริหารเวลาได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพหรือว่าเป็นเรื่องของภาระหน้าที่ๆ หนักจนเกินไป หากเป็นเรื่องของเวลา เราก็ควรลองปรับเปลี่ยนและวางแผนการทำงานต่างๆ ในชีวิตประจำวันเสียใหม่ ใส่ใจในรายละเอียดที่สำคัญๆ ก่อน และรู้จักตื่นให้เช้าเพิ่มขึ้นมาอีกเล็กน้อย ก็จะช่วยให้เรามีเวลาในการทำงานต่างๆ ในหนึ่งวันมากขึ้นกว่าเดิม

2. เคล็ดลับบริหารความเครียด – จัดตารางเวลางานให้เหมาะสม
ควรจัดแบ่งเวลาให้เหมาะสม ตั้งแต่ตารางช่วงเวลาการเรียน การใช้ชีวิต ไปจนถึงช่วงเวลาของการพักผ่อน เมื่อถึงช่วงเวลานั้นๆ ก็อย่าลืมที่จะตั้งใจทำมันอย่างเต็มที่และใจจดจ่ออยู่กับงานตรงหน้า ไม่รู้สึกกังวลกับภาระต่างๆ ข้างหลังที่ยังไม่ถึงเวลา เพราะอาจจะทำให้เราเกิดความวอกแวก และทำงานได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ

เคล็ดลับบริหารความเครียด
3. เคล็ดลับบริหารความเครียด – ไม่ติดนิสัยผัดวันประกันพรุ่ง
อย่าพยายามผัดวันประกันพรุ่ง หรือการเข้าไปลงมือทำหน้าที่ๆ ที่ไม่ได้รับมอบหมาย แต่เป็นการเพิ่มภาระให้กับตนเองอย่างเปล่าประโยชน์ เราควรจะโฟกัสไปที่หน้าที่สำคัญ หรือการเรียนของเราให้มากที่สุดกว่าการทำกิจกรรมอื่นๆ ที่ไม่ได้ช่วยให้เราพัฒนาตนเองหรือเก่งขึ้นได้ หลายคนที่ทำอะไรไม่สำเร็จเป็นชิ้นเป็นอันสักทีก็เพราะติดนิสัยผัดวันประกันพรุ่งนี่แหละ ถ้าหากเราอยากจะให้การเล่าเรียนเป็นไปดีขึ้น ทำงานที่ได้รับมอบหมายได้สำเร็จเป็นชิ้นอันก็จงมุ่งมั่นทำงานชิ้นนั้นๆ ให้สำเร็จในทันทีทันใดตามกำหนดจะดีกว่า

การบริหารเวลาจะเป็นการช่วยลดความตึงเครียดสำหรับเด็กมหาลัยที่ยังไม่ค่อยมีประสบการณ์ในการทำงานต่างๆ ที่มากมาย ดังนั้นวิธีการนี้จึงเปรียบเสมือนการเริ่มต้นที่ดี ที่จะช่วยให้เราเรียนรู้ รู้จักการวางแผนและสามารถนำเอาไปประยุกต์ใช้กับการทำงานในอนาคตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้