วิธีผ่อนคลายความเครียดอย่างง่ายๆ

ในปัจจุบันคงไม่มีใครที่ไม่รู้จักความเครียด (Stress) เพราะมนุษย์ทุกคนมีความเครียด และมันสามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกชนชั้นในสังคม โดยมีความแตกต่างกันในลักษณะของปัญหาแต่ละคน ความเครียด หมายถึง ความกดดันที่ทำให้บุคคลเกิดความรู้สึกไม่สบายใจ เป็นสภาวะทางจิตใจที่เกิดจากการที่บุคคลต้องเผชิญปัญหาที่เกิดขึ้นจากตัวเอง สังคม หรือสิ่งแวดล้อม ทำให้เกิดความแปรปรวนทางด้านร่างกายและจิตใจ ซึ่งความเครียดที่เกิดขึ้น ย่อมส่งผลกระทบต่อตัวของเราเองทั้งในด้านร่างกาย ตัวอย่างเช่น เหงื่อออก นอนไหลับ หรือหายใจติดขัด ด้านจิตใจ แสดงออกมาเป็นอารมณ์ และความรู้สึก เช่น โกรธง่าย เบื่อหน่าย วิตกกังวล เป็นต้น และ ด้านพฤติกรรม เช่น ผลการทำงานลดลง ขาดลาบ่อยขึ้น เปลี่ยนที่ทำงานบ่อย เป็นต่อ

วิธีผ่อนคลายความเครียดอย่างง่ายๆที่สามารถทำด้วยตัวเองได้มานำเสนอ
เริ่มต้นด้วยวิธีแรก การฝึกหายใจเพื่อผ่อนคลาย (Breathing exercise)

หลักการง่ายๆ ในการหายใจเพื่อผ่อนคลายนั้นคือ เมื่อหายใจเข้า ไหล่กับหน้าอกจะไม่ยกขึ้น แต่บริเวณท้องจะพองหรือขยาย และยุบเมื่อหายใจออก

วิธีต่อมา การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ (Progression Muscle Relaxtion : PMR)

เป็นการฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อทีละส่วน จนกระทั่งทั่วทั้งร่างกายเพื่อลดความตึงเครียดของร่างกายและจิตใจ โดยการเกร็งให้เต็มที่ก่อนแล้วคลายออกเพื่อให้รู้สึกถึงความแตกต่างระหว่างความตึงเครียด กับการผ่อนคลาย เมื่อกล้ามเนื้อตัวเองเกิดความเครียดขึ้น จะสามารถรู้ตัวเองได้ทันทีและจะสามารถรู้จักผ่อนคลายความเครียดได้ ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ มือ ขา ไหล่ และ ใบหน้า โดยเริ่มจากการนอนลงกับพื้นเรียบ หายใจตามวิธีแรก และเริ่มกำมือทั้งสองข้างให้แน่น จนเกิดปวดเกร็งขึ้นมา แล้วคลายออก จากนั้นให้เกร็งที่เท้า โดยให้นิ้วเท้าชี้ตรงมาที่ตัวของตัวเองช้าๆ และค่อยๆเพิ่มขึ้น จนรู้สึกถึงความตึงที่เกิดขึ้น แล้วคลายเท้ากลับ จากนั้นให้เริ่มเกร็งที่ส่วนหัวไหล่ โดยให้ยกไหล่ขึ้นไปทางศีรษะจะรู้สึกตึง โดยให้ทำทิ้งไว้สักครู่ แล้วค่อยๆคลายลง และส่วนสุดท้ายคือใบหน้า ให้บีบกล้ามเนื้อบริเวณใบหน้าจะรู้สึกกล้ามเนื้อรอบๆ ตาและปากตึงเครียด ปล่อยให้ทั่วใบหน้าอยู่ในท่านั้นสักครู่แล้ว แล้วจึงคลายออก แล้วค่อย ๆ ลืมตาขึ้น ยืดตัวอย่างช้าๆ และรู้สึกผ่อนคลาย

วิธีสุดท้ายการหัวเราะบำบัด

เพราะการหัวเราะทำให้ร่างกายหลั่งสารโดฟามีนและทำให้คอร์ติซอลกลับมาอยู่ในระดับสมดุล โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ

1.ท้องหัวเราะ ให้กำมือชูนิ้วโป้งระดับท้อง หายใจเข้าและเปล่งเสียงหัวเราะ “โอ” ขยับมือทั้งสองข้างขึ้นลงเป็นจังหวะ ออกเสียงโอคือการหัวเราะบริเวณท้องจะช่วยในเรื่องอารมณ์ และช่วยให้ระบบทางเดินอาหารทำงานดีขึ้น และช่วยบำบัดโรคลำไส้อักเสบ

2.อกหัวเราะ ให้กางแขนออกหงายฝ่ามือระดับอก หายใจเข้ากลั้นหายใจแล้วปล่อยลมหายใจออกเปล่งเสียงหัวเราะ “อา” ขยับแขนทั้งสองข้างขึ้นลงเป็นจังหวะ กระตุ้นให้กล้ามเนื้อบริเวณหน้าอก หัวใจ ปอด และไหล่ขยับเขยื้อนไปด้วย ท่านี้จะช่วยให้อวัยวะบริเวณหน้าอกทั้งหมดทำงานได้ดีขึ้น

3.คอหัวเราะ ให้ยกมือขึ้นระดับอก กำมือ ยกนิ้วโป้งตั้งขึ้น นิ้วชี้ และนิ้วกลางชี้ไปข้างหน้า หายใจเข้าและเปล่งเสียงหัวเราะ “อู” ขยับแขนตามจังหวะ เน้นพุ่งมือไปด้านหน้า เมื่อเปล่งเสียงอู จะกระตุ้นให้บริเวณลำคอสั่น ท่านี้จะช่วยแก้ปัญหาเจ็บคอ คออักเสบ ปวดคอ สำหรับคนที่มีปัญหาเนื่องจากต้องใช้เสียงเยอะ และ

4.ใบหน้าหัวเราะ ให้ยกแขนขึ้นระดับใบหน้า ขยับนิ้วคล้ายเล่นเปียโน หายใจเข้าและเปล่งเสียงหัวเราะ “เอ” ขยับนิ้ว เคลื่อนไหวร่างกาย คล้ายท่าแหย่เด็กๆ นอกจากจะได้ฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กที่นิ้วมือแล้ว ท่านี้ยังช่วยฝึกบริหารสมองด้วย